Eisheilige Nacht 2011

Eisheilige Nacht 2011
Ruhrconcress, Bochum (DE)
27 December 2011
Door: Michel
Foto’s: Daemmerung-online.com

27 December, tijd voor “Eisheilige Nacht” in Bochum. Een plek in het ruhrgebied die ook weer prima bereikbaar is vanuit Nederland en die met een zaal als het Ruhrcongress, plek kan bieden aan grote acts.
Eisheilige Nacht is ontsproten aan het brein van Subway to Sally om de rustige tijd van kerst en oud en nieuw te breken. Als jaren nodigt de band hiervoor andere bands uit en ook dit jaar staat er weer een prachtige line-up op het podium. Gelukkig heeft Subway to Sally ook al weer aangekondigd voor volgend jaar druk bezig te zijn, dus we kijken er nu al weer reikhalzend naar uit.

Feuerschwanz
De altijd hilarische band Feuerschwanz mag openen. Het intro wordt zoals altijd gevormd door een voorgedragen tekst. Persoonlijk vindt ik de inleiding over de ridders van Feuerschwanz een mooiere, maar ook hier blijft de band origineel. Wat direct opviel is dat de band ook prima overweg kan met een wat groter publiek, iets dat toch wat lastiger is voor een “comedy” band. De nadruk ligt bij deze band niet op de muziek, alhoewel er niet onverdienstelijk gespeeld wordt, maar met name op de humor. De teksten zijn altijd geestig, vandaag wat minder schuin, maar de band nam het weer eens op voor het gebruik van echte Mede. Ook werd met de pest op komst er van geprofiteerd om nog gauw even flink de bloemetjes buiten te zetten. En ook werden we getrakteerd op het gortdroge “Wir Lieben Dudelsack”. Heerlijk wat een band. Jammer dat het maar een half uurtje mocht duren, want het publiek deed tot achter in de zaal mee met deze ondeugende ridders.
Score: 4/5

Fiddler’s Green
Hierna was het tegen de verwachting in de beurt aan Fiddler’s Green. Deze speedfolkers hadden uiteraard een wat soberder show, zoals dat bij deze muziek gebruikelijk is, maar het feest spatte weer van het podium af. In het begin klonk de viool heel even niet erg lekker, maar gelukkig was dit euvel snel verholpen. Met de opening “Wall of Folk” was direct de toon gezet voor een uitmuntend optreden. Uiteraard ontbrak ook dit keer “The Rocky Road to Dublin” niet. De schitterende uitvinding Wall of Folk deed het hier aardig goed. Voor de leken onder ons. Dit is een wall of dead, waarbij je niet halverwege clasht, maar je langs elkaar heen wurmt waardoor hij eindeloos door kan gaan: One, Two, Three, Four, Five…..
Score: 5/5Letzte Instanz
Letzte Instanz is voor mij een band, die wanneer ik ze thuis beluister, nog wel eens alle kanten op wil schieten. Sommige nummers zijn erg leuk, andere beduidend minder. De band heeft echter in Duitsland een zeer grote aanhang, dus hoe komt dit vraag je je dan af.
Na vanavond is me dat helemaal duidelijk. Als je deze band live ziet, dan zie je een perfecte show. De nummers die hier gespeeld worden vertonen wel allemaal een grote samenhang en het geheel wordt gepresenteerd met een schitterende lichtshow. De heren zijn alleen volledig gehuld in zwart, wat een schitterend plaatje maakt. Waarom er gedurende het optreden veel bovenkleding uitgedaan wordt is mij een raadsel. De gespierde breinaalden voegen daarmee niets toe aan de show, maar het totaalbeeld wordt juist ondermijnd. Dit is dan ook eigenlijk het enige minpuntje van de show. Maar omdat de heren kennelijk zo op de show gefixeerd zijn, scheelt dit toch een punt.
De laatste twee albums maken onderdeel uit van een trilogie, “Schuldig” en “Heilig”, de band kondigt voor volgend jaar het slotstuk van deze trilogie aan “Ewig”. Deze titels geven ook aardig de sfeer van de show aan, duister, indrukwekkend, bedrukkend, meeslepend. Dit een band die je echt een keer moet gaan zien, als je de kans krijgt, ook al vind je de albums misschien niet het allerbeste dat je gehoord hebt.
Score: 4/5Subway to Sally
En dan is het tijd voor het echte grote werk. En wat maken deze lieden indruk. Direct in de eerste nummers krijgen we al een mega vuurshow voorgeschoteld en dit gaat de gehele show zo door. Vuur, rook en een hele mooie aanwinst: panelen op de achtergrond waarop effecten en beelden de nummers ondersteunen. Prachtig, “Wo Rosen Bluh’n” wordt ondersteund met beelden van bliksemschichten, afgewisseld met schedels en kruizen, complimenten voor de mensen van de techniek die al deze elementen perfect getimed laten zien.
Dat de band weet hoe een perfecte show neergezet moet worden laten ze ook zien in nummers zoals “Das Schwarze Meer” van hun laatste album. Het nummer is geïnspireerd op de ervaringen van Summerbreeze, waarbij vele “boten” varen op een immense zwarte zee gevormd door het publiek. De band doet hierbij een verkapte oproep om te crowdsurfen, waar goed gehoor aan gegeven wordt. Ook zanger Eric Fish begeeft zich op deze wijze “in” het publiek.
Evenals hun voorgangers “Letzte Instanz” maakt de band melding van het ondergang van de wereld in 2012 in het nummer “MMXII”, ook dit wordt wederom ondersteund met indrukwekkende beelden. Wat was er eigenlijk niet mooi, niets dus, “Eisblumen” en “Wenn Engel Hassen”, waren ook al indrukwekkend. En zelfs het rustpuntje, een solo van Ingo was weliswaar rustig, maar adembenemend mooi.
Als de band dan ook het podium verlaat is het duidelijk dat dit niet zonder toegift kan blijven. In Duitsland sowieso al geen “WE want more”, maar bij Subway to Sally ook niet het gebruikelijke “Zugabe”, het luidkeels scanderen van “Blut, blut….. is voor de band het teken dat ze nog niet naar huis mogen. Een toegiftset startend met “Sieben” en daarna een medley is al prachtig, hierna dus uiteraard nog “Julia und die Rauber” en dan is het toch echt tijd om te gaan. Kortom: Wow, indrukwekkend.
Score: 5/5

27 December, it’s time for “Eisheilige Nacht” in Bochum. A spot in the German ruhrarea which has good access to the Netherlands and which can offer a good possibility for bigger concerts, with a venue like the Ruhrcongress.
Eisheilige Nacht is invented by Subway to Sally to kill the quiet time around Christmas. This year for the ninth time the band invites arranges this special concerts. The event grew over the years and this year they’v managed to get a fantastic line-up. Fortunately Subway to Sally has announced there will be another ‘Eisheilige Nacht’ in 2012, something to look really forward to.

Feuerschwanz
The always hilarious band Feuerschwanz gets to open the festival. As we’re used to the intro of Feuerschwanz contains of a recited story. Personally I like the one telling us about the knights of Feuerschwanz better, but even on this kind of detail the bands keep it’s originality! What struck was the fact the band had no problems to entertain a larger crowd, something that’s a little more difficult for a “comedy” band, like they are. The accent is not on the music, although the members are not bad musicians at all, but the emphasis is on the humor. The lyrics are always funny today the playlist was somewhat less obscene. The band mainly took a stand for the use of true mead today. And of course they took the opportunity to paint the town red, because the plague was coming to town. And when you’re in the mood for dry comedy, you get a really nice treat with the very dry song “Wir Lieben Dudelsack”. Delicious this band, a pity they only had to play for half an hour, because the whole audience was going along with this naughty knights.
Score: 4/5

Fiddler’s Green
Hereafter it was surprisingly Fiddler’s Green’s turn. These speedfolkers had of course a somewhat sober show, like as usual with this kind of music, but there was a big party going on on stage. At the start the violin sounded not very good, but fortunately this was quickly mended. Kicking off with a song as “Wall of Folk” it was clear they only went for an excellent performance. And of course “The Rocky Road to Dublin” was a part of their playlist. Their magnificent invention the wall of folk turned out reasonably well. For everyone who’s not familiar with this. It’s a wall of death, but you don’t clash halfway, but you seek a way through the wall. In this way you can do this over and over again. One, Two, Three, Four, Five…..
Score: 5/5Letzte Instanz
When I listen to Letzte Instanz at home, it seems the band goes in all directions, and leaves me confused. Some songs I like, but others not so much. On the other hand, in Germany the band has a huge amount of fans, so you sometimes wonder why this is.
After tonight it’s completely clear to me. When you see this band live, you get to see a perfect show. The tracks they play show a great consistency and the whole is presented with a very nice lightshow. The guys are completely dressed in black, what makes a perfect picture. It’s a complete puzzle to me why they take of their shirts during the show. This adds nothing to show, it derogates the total picture. It has to say this is the only negative thing that can be said about the show. But while the gentlemen are obviously going for the perfect show, I’ll give them only 4 instead of the whole 5 points.
The last two records of the band, “Schuldig” and “Heilig”, are part of a trilogy, the band announces to release the final part of this trilogy “Ewig” next year. These titles give a good picture of the band’s show, dark, impressive, oppressive, compelling. This is a band you have to get to see sometime, even if you think their records are not the nicest thing you ever heard.
Score: 4/5Subway to Sally
Then it’s time for the real thing. And what a impression they make….They immediately hit off with a huge fireshow and this goes on the whole show. Fire, smoke and a very nice gain: background panels showing images and effects supporting their songs, gorgeous. “Wo Rosen Bluh’n” is supported with images of lightning, and skulls and crosses. My special compliments to the crew who presented this elements all with perfect timing.
The fact this band knows how to create a perfect performance, shows in songs “Das Schwarze Meer”, a track of their latest album. The song is inpired by their experiences at the Summerbreeze festival, where many “ships” were cruising on a huge black see (Schwarze Meer = Black Sea). The band asks the audience in a disguised to surf the crowd, and the audience understands this well. Even singer Eric Fish goes in the crowd on a simular way.
Like “Letzte Instanz” they also mention the fact the World will end in 2012 with the song “MMXII”, and we get to see impressive images in this song too. It’s not easy to name a thing that wasn’t perferct, so ‘Perfect’ is the only thing we can say. “Eisblumen” and “Wenn Engel Hassen”, were also very impressive. And even the nice resting point, a een solo by Ingo was breathtaking beautiful.
When the band leaves the stage is clear this can’t end without a true German ‘Zugabe’ (encore). In Germany no “WE want more”, but with Subway to Sally even no usual German “Zugabe”, the audience sings loudly “Blut, blut…..” this is the sign for the band they can’t go home yet. They start their encore with “Sieben” and after this a beautiful medley, then of course “Julia und die Rauber” and then it’s really time to go. In short: Wow, impressive.
Score: 5/5

Comments are closed.