Top – “Ravens were Flying” (2011)

top crows were flying

By: Michel
Score: 7/10

With the motto ‘Why should you be allways cheerful … ‘ the bassist and singer of Russian humppa band Bear Bear started a side project. Bear Bear, the name says it all, is a party folk-metal band which lets cheerful bears live adventures on a beer sound.
To find a counterbalance Top is created. Top tries to bring the grim atmosphere of the harsh northern Russia to call. Grim spruce, ice storms, swamps and shamans who attempt the gods to a friend. And that’s something completely different than gay bears, so much will be clear.

We begin this grim journey in the ancient forests, which will also be immediately clear, though they are a bit crowded with birds. The intro is very different than we are accustomed. We are obviously in a forest where a Shaman supported with a didgeridoo spells his incantations.
The second track shows is clearly about wolves, the wolves howl you immediately. The screaming metal vocals do justice to the stark nature of this song. Just when it starts to be a bit boring, beautiful alternations are made, making this long track still remain attractive.
Top has made his point, characteristic of the regular melting lines of guitar and vocals. The heavy Russian choirs are doing very well as a change from the sometimes monotonous screeching vocals. With ‘Ravens flew’ Top proves that the summit can be different, because this song has a very nice quiet start. The song has a beautiful violin playing through the background noise of singing and choir, very nice original number.
‘Marazula’ also starts quietly, but although this number is gradually becoming rougher on this album it remains a quiet song. But it is the also instrumental “Vodokres’ where Top shows it doesn’t ray all the time.

All in all a very nice album for fans of the rougher work. The weak point of the album is it’s me sometimes a bit too much alike. Vocal lines often go along with guitar lines for example. Also, the lead vocals are quite often the same. Furthermore, the album is full of good ideas. Top succeeds pretty well to give me the idea I just travelled through a grim harsh landscape.

Tracklist
01. Я лес (I am the forest) 02:20
02. Волчий Пастырь (Wolf Shepherd) 06:31
03. Север-владыка жестокий (North-cruel ruler) 12:35
04. Цвета крови рассвет (Sanquine Dawn) 04:25
05. Летели вороны (Ravens flew) 09:16
06. Маразула (Marazula) 03:47
07. Водокрес (Vodokres) 01:14
08. Топь (Slough) 05:13
09. Равноденствие (Equinox) 07:12
10. Тропою звёзд (Path of Stars) 02:25

Onder het mom van ‘altijd vrolijk is …’, ja wat eigenlijk? is de bassist en zanger van de Russische humppa band Beer Bear een side-project gestart. Beer Bear, de naam zegt het eigenlijk al is een zeer party folk-metalband, die vrolijke beren op een biersound avonturen laat beleven. Om daar tegenwicht aan te geven is Top in het leven geroepen. Top probeert de grimmige sferen van het harde noorden van Rusland op te roepen. Grimmige sparren, ijsstormen, moerassen en sjamanen die proberen de goden te vriend te houden. En dat dat iets compleet anders is dan vrolijke beren zal duidelijk zijn.
We beginnen deze grimmige reis in de oude wouden, dat zal je ook meteen duidelijk worden, al zijn ze een beetje overbevolkt met vogels. Het intro is zeer anders dan we gewend zijn. We bevinden ons overduidelijk in een woud, waar een Sjamaan ondersteund met een didgeridoo zijn bezweringen over ons? uitspreekt.
Ook het tweede nummer laat niets aan onduidelijk over, de wolven huilen je al meteen tegemoet. De krijsende metalzang doet recht aan het grimmige karakter van dit nummer. Net wanneer het een beetje begint te vervelen, worden er mooie schakelingen gemaakt, waardoor dit lange nummer toch aantrekkelijk blijft.
De toon is gezet, kenmerkend zijn de regelmatig samenlopende gitaar en zanglijnen. De zware Russische koortjes doen het erg goed als afwisseling voor de soms monotone krijsende zang. Met ‘Ravens flew’ bewijst Top dat het ook anders kan, want dit nummer kent een heel mooi rustig begin. Het nummer kent een schitterende viool die dwars door de achtergrondherrie van solozang en koor heen scheurt, zeer mooi origineel nummer.
Ook Marazula begint dan weer heel rustig, maar alhoewel dit nummer gaandeweg steeds ruiger wordt blijft het voor deze plaat toch een rustig nummer. Maar met het eveneens instrumentale ‘Vodokres’ laat Top zien, dat het nog rustiger kan.

Al met al een heel aardig album, voor de liefhebbers van het wat ruigere werk. Het zwakke punt van het album is, dat het wat mij betreft soms iets te veel op elkaar lijkt. Zanglijnen die vaak meelopen met gitaarlijnen bijvoorbeeld. Ook is de leadzang nogal vaak hetzelfde. Verder wemelt het album van de goede ideeen en ook de uitwerking hiervan is niet onaardig. Het is Top met dit album aardig gelukt om mij het idee te geven dat ik zojuist door een grimmige en mensonvriendelijk landschap ben gereisd.

Comments are closed.