Wolfsword – “Wolfsword” (EP) (2012)

wolfsword EP

By: Nick
Score: 5,5/10

Often in folk-metal, in my opinion even more than with other subgenres, I have the idea that a certain band has potential, but that the elaboration of it results in putting the CD next to the others, hardly listening to it again. Wolfsword is such a band.
Word Wolf is a band that was founded in early 2010, and delivers with ‘Wolfsword’ their first EP. As I said, this quintet from the UK certainly has potential. The band plays fairly standard folk-metal, with lyrics that protrude from the clichés. However, this never interferes. The melody played by flute and guitar are very catchy and easily get stuck in your head.
Yet you will not make it by catchy melodies alone. The songs are a bit busy, and too much ideas are put in a too short amount of time.
Furthermore, the vocals doesn’t sound quite nice, and are a bit shrill in the mix. This results in the second, and perhaps the most disappointing point; the production.

The album sounds so dull, that all the power and potential of this band is lost. The guitars are too low in the mix, the vocals too loud, and traditional instruments (which they apparently use according to their bio) sound like cardboard.

If this band can focus on producing more structured songs, and look for a better production next time, I’m sure this band can release a solid record next time.

Tracklist
01. From the Mists…
02. Dreams of Odin
03. Call of the Raven
04. Endless Mead
05. Breath of the Troll
06. The Blood of Storms

Vaak heb ik bij folk-metal, nog meer dan bij andere subgenres, het idee dat de potentie erin zit, maar dat het voornamelijk aan de uitwerking ervan ligt dat ik de CD toch maar aan de kant schuif. Wolfsword is zo’n band.
Wolfsword is een band die begin 2010 is opgericht, en met ‘Wolfsword’ hun eerste EP aflevert. Zoals ik al zei, heeft dit vijftal uit de UK zeker potentie. De band speelt eigenlijk redelijk standaard folk-metal, met teksten die uitpuilen van de clichés. Toch stoort dit nergens. De melodielijnen die gespeeld worden door fluit en gitaar liggen erg lekker in het gehoor en zijn erg catchy. Toch kom je er niet alleen met catchy melodieën. De nummers zijn wat druk, en er worden vele ideeën in korte tijd ten gehore gebracht. Verder klinkt de zang niet helemaal lekker, en staat een beetje schel in de mix. Daarbij kom ik meteen bij het tweede, en misschien wel belangrijkste tegenvallende punt; de productie. De plaat klinkt zo mat, dat de volledige kracht van deze band verloren gaat. De gitaren staan veel te zacht in de mix, de zang veel te hard, en de traditionele instrumenten (die ze volgens de bio wel gebruiken) klinken als karton.
Als deze band zich nog wat beter richt om de songs wat gestructureerde te maken, en de volgende keer een betere productie weet neer te zetten, weet ik zeker dat deze band het voor elkaar kan krijgen om een degelijke plaat neer te zetten.

Comments are closed.