Thormesis Nothing but Pagan Black Metal

By: Nick

Thormesis suprised us earlier this year with their CD ‘Von Leere und Tod’. However, there were a few things which stayed unclear concerning the band. That’s the reason why we contacted Travos, singer and guitarist from Thormesis, for an interview.

Hello Thormesis! How are you?
Greetings! We’re all doing quite well, thank you! At the moment we’re waiting on the release of ‘Von Leere und Tod’ which will be released 15th of June. In the meantime, we’re busy with writing new songs and preparing for live shows.

Could you tell me a bit about yourself, for the people who’ve never heard of you?
Thormesis exists since 2006 and is, since then, a Black/Pagan metal band. The main goal of the band is to implement as much influences from different styles of music as possible, and to convey our music to interested people. Since the founding, Thormesis consists of this Line-up, Travos, Keltor, Velsir and Berucas.

Your new album is called ‘Von Leere und Tod’, does this title have a deeper meaning?
The concepts of ‘Emptiness’ (Leere) and ‘Death’ (Tod) give the album this name not without reason. Lyrically, the songs often deal with the concept of death. ‘In den Nächten der Wiederkehr” and ‘Des wolfes letzter Gang’ are the best examples of this. The theme of ‘Emptiness in life’ is central in ‘Türme des Schattens”. Also, the lyrics deal with personal events and experiences.

Is there an overall concept on the album? If so, could you explain this?
There is an overall concept, though this album isn’t a concept album. In general, the lyrics all deal with death in some way, though they differ widely. It simply deals with things that personally move us. It also deals with things we experience.

There are 7 songs (and an intro) on the album, but which song does stand
out the most for you? For example in lyrical theme, or music wise?
I would say, ‘Des Wolfes letzter Gang’, as it is written for a lost friend. Also, it’s musically a rollercoaster of emotions and includes pretty much all styles of music, the members of the band listen to themselves.

Do you think ‘Von Leere und Tod’ could mean the breakthrough of
Thormesis in other countries besides Germany?
We don’t really worry about that. Also, at the moment I’m writing to you, and that’s already an ´other country besides Germany´. For us, it´s important that our music can reach the people, so people could get our CD´s. In this way, AFM-Records is definitely the right ‘partner’.

3 releases, and already on two different labels, why is that?
In short: Our old label ‘Düsterwald Produktionen’ unfortunately ceased all activities. Therefore, we needed a new one.

What is more important in the music of Thormesis, the black-metal
aspect, or the pagan aspect?
I think these two aspects work quite well together, at least that’s what people often said to us. Therefore we entitle our music as ‘Black Pagan Metal’. Nowadays, the Pagan influences dominate the Rock ‘n’ Roll and other musical influences.

There isn’t much information to find about the band, is this on purpose?
Not really. Lately, it didn’t came up to us to bring the homepage up to date. Nobody had ever bothered.

You’ve shared the stage with bands like Die Apokalyptischen Reiter and
Fiddlers Green, bands which aren’t really playing in the same genre, was
this on purpose, or did the opportunity just came up?
It just happened. Nontheless it was fun to drink one with our colleagues.

What is the ultimate highlight in the career of Thormesis?
That would be the same as if someone would ask me what the highlight of my life is. It simply is a combination of many things. Unfortunatly, I can’t remember all of our performances, since we always party with a lot of alcohol after the gigs!

And what do you still want to achieve?
Looking if we can stand out during a two-week-tour would be quite funny! No serious, a tour with the bands we appreciate and love ourselves would be great.

Is there still anything you want to say to the readers of folk-metal.nl?
It’s hard to say, though I hope that some of you would listen to our album and check us out live! Just stay who you are! ;)

Thormesis verraste eerder dit jaar al met hun plaat ‘Von Leere und Tod’. Toch bleven er nog veel dingen onduidelijk rondom de band. Vandaar dat we contact zochten met Travos, vocalist en gitarist van Thormesis, voor een interview.

Hey Thormesis! Hoe gaat het?
Gegroet! Het gaat met goed met ons, dankje! Op het moment zijn we allen aan het wachten op onze release van ‘Von Leere und Tod’ die op 15 juni uitgebracht word. In de tussentijd houden we ons bezig met het schrijven van nieuwe songs en het voorbereiden van onze live-shows.

Kunnen jullie wat meer over de band vertellen, voor de mensen die jullie nog niet kennen?
Thormesis bestaat al vanaf 2006 en is sindsdien al een Black/Pagan metal band. We hebben als doel om zoveel mogelijk invloeden uit verschillende muziekrichtingen in onze muziek te verwerken. Verder willen we ervoor zorgen dat onze muziek zoveel mogelijk geïnteresseerden bereikt. Sinds de oprichting bestaat Thormesis uit Travos, Keltor, Velsir en Berucas.

Jullie nieuwe album heet ‘Von Leere und Tod’, heeft deze titel een diepere betekenis?
De begrippen ‘Leegte’ (Leere) en ‘Dood’ (Tod) hebben ervoor gezorgd dat dit album niet per toeval zo genoemd is. Tekstueel gezien gaan de nummers vaak over de dood. ‘In den Nächten der Wiederkehr’ en ‘des Wolfes letzter Gang’ zijn hier goede voorbeelden van. Het thema ‘Leegte in het leven’ speelt dan weer in ‘Türme des Schattens’ een centrale rol. Verder gaan de teksten voornamelijk over persoonlijke ervaringen en gebeurtenissen.

Is er een overkoepelend concept in het album? Zo ja, wat is dat dan?
Er is een concept, alleen is het album geen concept-album. Alle teksten gaan in zekere zin over de dood, alleen verschillen alle nummers erg van elkaar. Het gaat over dingen die ons persoonlijk raken, of over dingen die we meegemaakt heben.

Er staan 7 nummers (en een intro) op het album. Welk nummer springt er voor jou echt uit? Bijvoorbeeld op tekstueel of muzikaal vlak?
Ik zou zeggen ‘Des Wolfes letzter Gang’, omdat het voor een verloren vriend geschreven is. Ook op muzikaal gebied is het een achtbaan van emoties en bevat het alle muziekstijlen waar wij als band zelf naar luisteren.

Denken jullie dat ‘Von Leere und Tod’ de doorbraak kan betekenen voor Thormesis in landen buiten Duitsland?
Daarover maken wij ons geen zorgen. Trouwens, op het moment praat ik ook al met ‘een ander land buiten Duitsland’! Verder is het belangrijk dat onze muziek de mensen kan bereiken, en dat iedereen de mogelijkheid heeft om onze CD te kopen. Daarvoor is AFM-Records de ideale partner.

3 releases, en al 2 verschillende platenmaatschappijen, hoe komt dat zo?
In het kort: Ons oude label ‘Düsterwald Produktionen’ heeft alle activiteit gestaakt. Daarom moesten we op zoek naar een nieuwe.

Wat is het belangrijkste in de muziek van Thormesis? Black-metal of Pagan-metal?
Ik denk dat deze twee aspecten goed samen werken, althans, dat word ons vaak verteld. Daarom noemen we de stijl muziek die we maken dan ook ‘Black Pagan Metal’. Vandaag de dag overheersen de Paganinvloed dan wel de Rock ‘n’ Roll en andere muzikale invloeden.

Er valt niet veel informatie over de band te vinden, is dit express?
Niet echt. Niemand heeft zich de laatste tijd bekommerd om het updaten van de website. Verder maakt niemand zich daar echt druk om.

Jullie hebben het podium gedeeld met bands als Die Apokalytpischen Reiter en Fiddlers green, bands die niet echt hetzelfde genre spelen. Is dit express of kwam het toevallig zo uit?
Dat kwam toevallig zo uit. Desondanks was het wel erg leuk om met onze collega’s een biertje te drinken!

Wat is het ultieme hoogtepunt uit de carrier van Thormesis?
Het zou ongeveer hetzelfde zijn als je zou vragen wat het hoogtepunt van mijn leven is. Simpel gezegd is het een combinatie van vele dingen. Jammer genoeg kan ik ook niet altijd alle shows die we gespeeld hebben herinneren. Na de shows feesten we nogal hard, waarbij het alcohol rijkelijk vloeit.

Wat willen jullie nog bereiken?
Kijken of we het uithouden om een tour van twee weken te doen zou grappig zijn! Nee, serieus, een tour met bands die we zelf leuk vinden en respecteren zou erg gaaf zijn.

Is er nog iets dat je wilt zeggen tegen de lezers van folk-metal.nl?
Moeilijk te zeggen! Alleen hoop ik dat sommige van jullie ons album zullen luisteren, en ons live komen zien! Blijf wie je bent! ;)