This Day in History: 2015-10-20

Best Album 2015
Månegarm
‘Månegarm’

Best Album 2015
Review


Tracklist

  1. Blodörn 07:58
  2. Tagen av Daga 05:27
  3. Odin Owns Ye All 04:25
  4. Blot 03:38
  5. Vigverk – Del II 03:29
  6. Call of the Runes 06:42
  7. Kraft 05:33
  8. Bärsärkarna från Svitjod 04:22
  9. Nattramn 06:17
  10. Allfader 02:44

Månegarm