This Day in History: 2017-12-20


Forja
‘El Llibre dels Feyts’

Review


Tracklist

  1. Els Bons Homes
  2. Muret
  3. Infància
  4. Jaume I
  5. Aurembiaix
  6. El Conqueridor
  7. Ales Negres
  8. Plany d’Occitània
  9. El llibre dels Fets

Forja