This Day in History: 2017-03-21


Alne / Stworz
‘Warñija’

Review


Tracklist

 1. Alne: Warmiñska Noc
 2. Alne: Têsknota
 3. Alne: Ognik i Dziewczyna
 4. Alne: Rzeko, spojrzyj we mnie
 5. Stworz: Ziamno Œwiento
 6. Stworz: Warñijskie Lato
 7. Stworz: O Warmijo
 8. Stworz: £yna
 9. Stworz: S³oñce
 10. Stworz: Jutrzenka
 11. Stworz: Pieœñ Warmianki
 12. Stworz: Wieczór mglisty, wieczór blady

Stworz