This Day in History: 2017-10-21


Zgard
‘U vyri chornoyi snahy’

Review


Tracklist

  1. Zanurennya v nich (Dive into the Night) 01:52
  2. Zabutyy (Forgotten) 06:35
  3. Spovidʹ nimoho (Confession of Voiceless) 07:54
  4. Zamerzlyy prostir (Frozen Space) 08:10
  5. Tam de kamni hudutʹ (Where the Stones Is Drone) 07:26
  6. KoloSlovo (KoloSlovo) 06:56
  7. Kholodna vatra (Cold Bonfire) 08:20
  8. Kolyskova zymy (Winter Lullaby) 08:02

Zgard